Box

Boksa pirmsākumi ir meklējami jau Divupē 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Bokss, kādu mēs to pazīstam šodien, sāka rasties 19. gadsimtā Anglijā. Kas ir bokss, domāju man speciāli nav jāpaskaidro. Prakstiskā izmantošana: Stiprās puses. Var izmantot visu boksa potenciālu praktiski visās sadzīves situācijās, kad ir jākaujas, maz tiek patērēta enerģija, izdarot sitienus, laba ķermeņa augšdaļas aizsardzība. Vājās puses. Cīņā […]